Η σειρά προϊόντων AUTOMAX με πιστοποιητικό καταγωγής !

Λεπτομερείς tuv-nordέλεγχοι από το TÜV NORD CERT GmbH, έναν ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα πιστοποίησης, είναι σε θέση να αποδείξουν ότι οι απαιτήσεις του προτύπου του TÜV NORD CERT  “ Πιστοποιημένη απόδειξη καταγωγής” έχουν εκπληρωθεί. Το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τα προϊόντα που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής για την χώρα κατασκευής σύμφωνα με τα κριτήρια του TÜV NORD CERT Πρότυπο A75-S018.

Η GAT mbH & CO.KG είναι και θα συνεχίσει να είναι συνδεδεμένη με τη Γερμανία και θα εγγυάται το υψηλό επίπεδο ασφάλειας, της ποιότητας και της συνέχειας στους πελάτες της με τα εμπορικά σήματα των προϊόντων της. Ακριβώς αυτό είναι πλέον πιστοποιημένο με το “Made in Germany” και ελέγχθηκε με μια περίπλοκη διαδικασία δοκιμών από το γερμανικό TÜV .

 


…το πιστοποιητικό